De 10 geboden

 • Gebruik de accommodatie alsof het uw eigen huis is.
 • De rommel die u maakt, ruimt u zelf op.
 • Na het Trainen ruimen we gezamenlijk het trainingsveld op en ruimen afval  e.d. op en deponeert die in de daarvoor bestemde afvalbakken. Poep in de poepbak.
 • Na het gebruik van consumpties in de kantine, brengt u de gebruikt kopjes, glazen, flesjes, bordjes e.d. terug naar de bar, en deponeren afval in de afval Bak.
 • Consumpties rekent u contant af.
 • In de omgang met anderen hanteert u de fatsoensregels die onder beschaafde mensen gebruikelijk zijn.
 • Klachten bespreekt u, al naar gelang hun aard, met de Trainer (m/v) of met een bestuurslid.
 • Auto’s, brommers en rijwielen parkeert u op de daarvoor aangewezen plaatsen en wel zo, dat het vervoersmiddel geen overlast aan anderen bezorgt.
 • Het is verboden om voor en tijdens het Trainen alcohol of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden te gebruiken. Wanneer u dat toch doet heeft de Trainer (m/v) de bevoegdheid u de toegang tot het trainingsveld te ontzeggen.
 • Een ieder dient in deze zijn/haar verantwoordelijkheden te kennen.
 • En regel 11 speciaal voor Peter, NIET sms-en of telefoneren tijdens de training!

Comments are closed.