Huisreglement

(Nieuwe) leden informatie.

Vereniging “P.H.D.C. Utrecht e/o” is een (Besloten) vereniging waar de recreatieve hondentraining op de eerste plaats staat. In praktijk betekent dit: Leden van “P.H.D.C. Utrecht e/o” komen niet alleen om te trainen, maar leveren ook een bijdrage tot een goed verloop van de verenigingsactiviteiten.

Vereniging “P.H.D.C. Utrecht e/o” is een (Besloten) vereniging waar de recreatieve hondentraining op de eerste plaats staat. In praktijk betekent dit: Leden van “P.H.D.C. Utrecht e/o” komen niet alleen om te trainen, maar leveren ook een bijdrage tot een goed verloop van de verenigingsactiviteiten.

Huisregelement:

 1. Honden zijn niet toegestaan in de “kantine”.
 2. Honden worden uitgelaten voordat je het veld betreedt.
 3. Tijdens de lessen is men verplicht de hond aangelijnd te houden, tenzij een onderdeel van de training anders vereist.
 4. Behoefte welke de hond op het terrein doet dient door de geleider/eigenaar opgeruimd te worden. Poepzakjes zijn verkrijgbaar in de “kantine”.
 5. Tijdens examens of onderlinge wedstrijden is het verboden met honden rondom het trainingsveld aanwezig te zijn.
 6. Voedselresten, drinkgerei e.d. is men verplicht op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 7. Elk lid is gehouden de “kantine”, stekpalen, kennels en het veld schoon en verzorgt achter te laten. Bij de stekpalen de kettingen met sluitingen niet in het zand laten liggen (ophangen!) en de kennels dienen weer afgesloten te worden!
 8. Aanwijzingen die door het dienstdoend lid achter de bar worden gegeven dienen te worden opgevolgd.
 9. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij minimaal 12 uur per jaar besteed aan bijvoorbeeld onderhoud van terrein, clubhuis, bezorging van het clubblad of folders en flyers. Dit op verzoek van de bestuursleden.
 10. Elke hond op het terrein moet voorzien zijn van een geldige enting.
 11. Het aanwezig zijn met of van zieke honden is verboden.
 12. Op verzoek van bestuursleden en/of instructeurs dient het entingsbewijs getoond te worden van de hond waarmee men aanwezig is.
 13. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij in een sfeer van goede harmonie met elkaar omgaat, respect voor elkaar toont.
 14. Tijdens de trainingen en middagprogramma wordt er geen alcohol geschonken aan deelnemende cursisten.
 15. Het is niet toegestaan om na het nuttigen van alcohol nog deel te nemen aan trainingen en het (middag)programma.
 16. Het gebruik van drugs is niet toegestaan op de club.
 17. Kinderen mogen niet in de buurt van de hondenhokken / stekpalen of trainingsveld komen. Iedere ouder is daar zelf verantwoordelijk voor.
 18. Het bestuur heeft het recht om leden te verwijderen die activiteiten ontplooien die niet passen binnen de doelstellingen van de club.
 19. Het is NIET toegestaan foto’s en/of film(s) en/of geluid(s) opnamen of andere geluids of beeld materialen te maken/verzamelen of te laten maken op ons afgesloten terrein zonder toestemming van de voorzitter of overige bestuursleden en zelfs met toestemming van het bestuur of een van de bestuursleden, dient u er zorg voor te dragen dat alle leden hiervan op de hoogte te stellen! De waarborging van privacy van mens en dier en vereniging staat hoog in het vaandel.
 20. U bent NIET vrij of in de gelegenheid om vrienden, kennissen of familie uit te nodigen op onze verenigings terrein zonder toestemming of medeweten van het bestuur, U dient ze met toestemming zelf op te vangen bij het toegangshek en ze op de hoogte te stellen van dit regelement, dit om de veiligheid van mens en dier te kunnen waarborgen.
 21. Het te koop aanbieden en of verhandelen van food of non-food zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur is niet toegestaan op en rondom het trainingsveld.
 22. Wij trainen op woensdag avond van 19.30u T/m 21.30uur (19.00uur aanwezig!) Vanaf de 1e woensdag van April t/m de laatste Woensdag van Oktober. Zondag overdag van 10.30u t/m ??? (10.00uur aanwezig!) Nagenoeg alle Zondagen, voor beide Training dagen geld uitgezonderd Feestdagen en anders vermeld! *** Wijzigingen krijgt u op tijd door van de Trainer(s) en/of Het Bestuur.***
 23. ### Afmelden is verplicht! ### Opgaven van reden NIET! ###
 24. Gebruik de accommodatie alsof het uw eigen huis is. De rommel die u maakt, ruimt u zelf op. Na het Trainen ruimen we gezamenlijk het trainingsveld op en ruimen afval e.d. op en deponeert die in de daarvoor bestemde afvalbakken. Deponeer Poep in de poepzak in de afvalbak.
 25. Na het gebruik van consumpties in de kantine, of op of rondom het trainingsveld brengt u de gebruikt kopjes, glazen, flesjes, bordjes e.d. terug naar de “bar”, en/of deponeert afval, in de afval Bak.
 26. Consumpties rekent u contant af, voordat u het terrein verlaat!
 27. Het is NIET toegestaan om zelf eten en drinken mee te nemen en/of te nuttigen op ons terrein.
 28. In de omgang met anderen hanteert u de fatsoensregels die onder beschaafde mensen gebruikelijk zijn.
 29. Klachten bespreekt u, al naar gelang hun aard, met de Trainer (m/v) of met een bestuurslid.
 30. Auto’s, brommers en rijwielen parkeert u op de daarvoor aangewezen plaatsen en wel zo, dat het vervoersmiddel geen overlast aan anderen bezorgt.
 31. Het is verboden om voor en tijdens het Trainen alcohol/Drugs of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden te gebruiken. Wanneer u dat toch doet heeft de Trainer (m/v) de bevoegdheid u de toegang tot het trainingsveld te ontzeggen. Een ieder dient in deze zijn/haar verantwoordelijkheden te kennen.
 32. Het is NIET toegestaan om te sms-en of telefoneren tijdens de training!
 33. Het is NIET toegestaan tijdens de training te roken! En geen peuken uit trappen op het veld en laten liggen, peuken uitmaken in de daarvoor beschikbaar gestelde materialen. (Pups kunnen er goed ziek van worden~!).

Heeft u nog vragen en /of zijn er onduidelijkheden over bovenstaande of heeft u een op en/of aanmerking, ik sta u graag te woord! Met vriendelijke groet, Het Bestuur P.H.D.C.Utr.e.o.

Het huisreglement kunt u als PDF-bestand donwloaden door op deze link te klikken.